top of page

תנאי השימוש ומדיניות פרטיות

עדכון אחרון: פברואר 2023

פוליטיקל (“החברה”) מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל על ידם בכתובת: www.politi-cal.org (״האתר״).

האתר מספק מידע אודות החברה, וכן אפשרות הרשמה לדיוור ישיר במייל (“הדיוור”).

 1. מדיניות פרטיות:

 2. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים.

 3. המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

 4. המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין עשוי לשמש את האתר או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.

 5. האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:

 6. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

 7. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

 8. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;

 9. ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;

 10. תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;

 11. ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;

 12. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

 13. האתר יהיה רשאי להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) בהתאם להוראות החוק לרבות, לרבות במקרים הבאים:

 14. נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;

 15. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

 16. אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;

 17. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;

 18. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

 19. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;

 20. אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

 21. בכל מקרה שהאתר יסבור,  כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

 22. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

 23. צרו קשר:

 24. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעות דוא”ל שכתובתו: contact@politi-cal.org.

 
bottom of page